Logotyp

Om oss

US Rörteknik AB grundades 2012, gemensamt av av Ulf Svensson och ESSING AB under ledning av Ingemar Essebro.

Ulf Svensson är en nestor i branschen som i sin tidigare karriär med framgång bland annat grundat och drivit såväl ABC Rör som FMT Rör.

US Rörteknik har Service som sin huvudsakliga verksamhet, men även mindre och medelstora entreprenader samt installation av värmepumpar utförs.

Inom verksamhetsområdet Service ryms dels avtalsservice mot kommersiella fastighetsägare och förvaltare samt även NIBE Service.

US Rörteknik bedriver dessa arbeten med nära 15 fullutrustade servicebilar.

US Rörteknik arbetar enligt branschregler ”Säker Vatten” och ”Heta Arbeten”. Vi är också auktoriserade som gasinstallationsföretag och har därmed behörighet att arbeta med stadsgas i Stockholm.

Den 1 november 2015 förvärvade ESSING AB Ulf Svenssons minoritetspost i US Rörteknik AB och bolaget blev därmed helägt dotterbolag till ESSING AB.

Ulf Svensson kvarstannade som VD till 2015-12-31 varefter han med ålders rätt lämnade posten.

Ingemar Essebro tillträdde 2016-01-01 som tillförordnad (tf) VD, en post han upprätthöll intill dess att bolagets nye VD Jonas Kroglund kommit på plats 2016-03-01.

Jonas Kroglund kommer närmast från egen verksamhet, Installation och rörservice i Stockholm AB vilket förvärvades av US Rörteknik.

Jonas Kroglund lämnade sin anställning som VD 31 oktober 2017.

Till ny VD på US Rörteknik utsågs Ulf Norman som intill dess varit ansvarig för US Rörtekniks Entreprenadavdelning.