Logotyp

Kvalitet och miljö

US RÖRTEKNIKS KVALITETSPOLICY ÄR:
Att leverera VVS-installationer och Servicearbeten med rätt kvalitet i rätt tid som tillfredsställer ställda krav från våra kunder.

Att med en kontinuerlig utveckling av vårt kvalitetsarbete samt regelbunden erfarenhetsåterföring bibehålla och förbättra goda kundrelationer.

US RÖRTEKNIKS MILJÖPOLICY ÄR:
Att målmedvetet arbeta med material och metoder som ger en långsiktig hållbar utveckling, som skonsamt påverkar den inre och yttre miljön.

Detta genom att:
Påverka våra kunder genom förslag till miljöriktiga installationer.
Ständigt öka kompetensen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla våra medarbetare.
Ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners att följa gällande miljölagstiftning samt delta i vårt arbete mot miljöanpassade installationssystem.

US RÖRTEKNIKS ARBETSMILJÖPOLICY ÄR:
Att kontinuerligt upprätthålla en god arbetsmiljö och utveckla den i samverkan med samtliga anställda för att uppnå en god trivsel.

Varje anställd skall dagligen visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.
Vi ska ständigt utveckla våra arbetsmetoder och ständigt förbättra oss genom utbildning och erfarenhetsåterföring.