Logotyp

Tjänster

US Rörtekniks kompetens inom nybyggnationer täcker allt från enskilda fastigheter till hela bostadsområden, industrier och andra lokaler. Vi kliver in i ett tidigt skede, för att i nära samarbete med byggherren skapa optimala vatten- och värmesystem för den aktuella entreprenaden.

 

Vi medverkar när ni bygger nytt
Med ett trettiotal egna och ytterligare ett femtiotal certifierade montörer i systerbolag, har US Rörteknik styrka att delta även vid stora entreprenader. I nära samarbete med övriga entreprenörer skapar vi smarta vatten-, värme- och energisystem med fokus på kostnadseffektivitet vid såväl bygget som under driften.

Vår gedigna erfarenhet av ombyggnationer och service kommer väl till pass när vi deltar i nybyggnationer. Vi är helt enkelt väl bekanta med problem som kan uppstå, och kan därmed förebygga dem redan vid projekteringen.

Dessutom har vi stor förståelse för vilka önskemål och krav som era kunder – hyresgästerna – ställer på sina badrum och energilösningar, i och med att vi är en stor aktör även på privatsidan.