Byte av vattenledningar mm i flerbostadshus i Visby

Brf Visbyhus nr 11

Projektnummer: 313487

Projektdata

Byggstart
februari 2014
Byggkostnad
ca 12 mkr
F - btkn
kv Reveljen
Byggmånader
10
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt