Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1

Kv Adjutanten, etapp 1

Projektnummer: 308278

Projektdata

Byggstart
juni 2014
Byggkostnad
80-150 mkr
F - btkn
Visby Adjutanten 3
Byggmånader
18
Entr.form
Partnering
Se alla projekt