Om- och tillbyggnad av skolkök i Visby

Solbergaskola, hus 05

Projektnummer: 309560

Projektdata

Byggstart
augusti 2013
Byggkostnad
10 mkr
F - btkn
Ekorren 1, TN2013/959
Byggmånader
7
Entr.form
Generalentreprenad
Se alla projekt