Nybyggnad av bostäder på Gotland

Visby Rekylen 24

Projektnummer: 583920

Projektdata

Byggstart
november 2013
Byggkostnad
10-20 mkr
F - btkn
Rekylen 24
Byggmånader
0
Entr.form
Utförs i egen regi
Se alla projekt