Logotyp

Installerat & Klart

Våra Installerat & Klart-priser gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.

För våra Installerat & Klart-priser gäller följande:

  • att ROT-avdrag medges
  • att det finns fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme
  • att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak
  • att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas – att inga oförutsedda arbeten krävs
  • att installationen sker inom butikens normala upptagningsområde

Lokala tillägg, t ex bilkostnader, kan förekomma.
Observera att elinstallation inte ingår.

Produktspecifika villkor
WC-stol:
Vid byte av toalett ska den gamla wc-stolen vara golvstående och ha golvavlopp med 8 cm fritt från centrum på golvavloppet till rör eller vägg.

Blandare:
Vid byte av blandare ska den befintliga köks- eller tvättställsblandaren vara av ”etthålstyp”. Den befintliga duschblandaren ska ha svensk standard med c/c 160 mm.