Fjärrvärme

METRO THERM:s fjärrvärmecentraler är utvecklade för svenska förhållanden, i samråd med installatörer och energiverk för att vara lätta att installera, driftsäkra och servicevänliga. METRO THERM har tillverkat fjärrvärmecentraler i mer än 40 år och har idag centraler för både villor och fastigheter med ett effektbehov på flera MW.

Lång erfarenhet och ett stort antal installationer borgar för bekymmersfri drift i många år framåt. Flera av modellerna a¨r testade och P-godkända av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Varje enskild central testas och tryckprovas före leverans.