Tillbyggnad av idrottshall i Kungsbacka

Åsa Gårdsskola

Projektnummer: 912595

Beställare: DC Wäst AB

Uppdrag: Tillbyggnad skola. Ny idrottshall med omklädningsrum.

Projektdata

Byggstart
augusti 2019
Byggkostnad
30 Mkr
F - btkn
ÅSA 4:142
Byggmånader
12
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt