Köp- och leveransvillkor

Dessa allmänna köpvillkor gäller för köp på webbplatsen http://www.comfort.se samt dess undersidor och eller subdomäner. Sidan innehar SSL-certifikat.

Bolags- och kontaktinformation

Comfort e-handel drivs av;

Comfort E-handel Sverige AB
Elementvägen 8
702 27 ÖREBRO
ORG NR; 556020-7036

E-post: kundtjanst@comfort.se

Comfort E-handel Sverige AB är en del av Comfort-kedjan AB.

Köp på comfort.se

Försäljning sker endast till myndig person över 18 år.

När du lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och comfort.se. En bekräftelse skickas till den e-postadress som du har angivit vid beställningen. Om bekräftelsen skulle avvika från din beställning ber vi dig att så snart som möjligt ta kontakt med kundtjänst.

Vi reserverar oss för bild- och skrivfel, felaktiga priser och tekniska problem. Vid eventuell felinformation har du rätt att häva ditt köp, med hänvisning till konsumentköplagen. Vi reserverar oss också för förseningar och slutförsäljning.

Pris och betalning

Alla priser är angivna i svenska kronor och inklusive moms, där ej annat anges. På din orderbekräftelse syns totalbelopp, moms samt eventuella avdrag för ROT och eller rabatter.

Det pris som anges vid köptillfället gäller. Köp som genomförs på comfort.se sker via vår säkra betalpartner Klarna. 

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout.

Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout. Klarna förbehåller sig rätten att genomföra en kreditupplysning.

Klarna åtar sig att vid var tid vara validerad enligt Payment Card Industry Data Security Standards (”PCI DSS”).

Mer information om villkoren för köp får du via Klarna;

https://www.klarna.com/se/villkor

Leveransvillkor

Hämta i butik

Vid beställning av produkt utan installation hämtas de beställda produkterna hos ditt valda Comfortföretag. När produkten finns i lager aviserar Comfortföretaget detta via e-post, normal ledtid är cirka 5 arbetsdagar. Din beställda produkt finns reserverad i butik i maximalt 30 dagar. För ej avhämtade paket debiterar vi dig 300 kr för uppkomna administrations- och omkostnader. Tänk därför på att alltid, i god tid, meddela oss om du inte kan hämta en produkt.

Installerat & klart

När du beställer Installerat & Klart från Comfort kan du känna dig trygg med att en utbildad fackman utför arbetet. Ett av våra Comfortföretag levererar produkten hem till dig på avtalad tid samt installerar den och forslar bort din gamla produkt. Installation sker på befintligt uttag/koppling. Tänk på att kontrollera att produkten går att bära in/kommer igenom eventuella dörröppningar och passager.

Vid kombinationsbeställning av både produkt för avhämtning och produkt med installation är det normala förfarandet att samtliga produkter levereras hem till dig vid installationstillfället, såvida du inte personligen vill hämta ut produkten utan installation på egen hand. Detta avtalas med valt Comfortföretag.

Följande ingår i Installerat & Klart-tjänsten:

 • Eventuell gammal produkt kopplas bort/demonteras
 • Inbärning av ny produkt till anvisad plats i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om produkten kräver det)
 • Produkten avemballeras
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Bortforsling av emballage
 • Bortforsling av den gamla produkten för återvinning

 

För våra Installerat & Klart-priser gäller följande villkor;

 • att ROT-avdrag medges
 • att det finns fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme
 • att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak
 • att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas – att inga oförutsedda arbeten krävs
 • Observera att eventuellt zontillägg kan tillkomma, beroende på var du bor.

Observera att elinstallation inte ingår.
För närvarande är det endast möjligt att få leverans samt tjänsten Installerat & Klart inom Sverige.

Produktspecifika villkor för Installerat & Klart

Badkar 
Gäller utbyte av befintligt badkar. Ändring eller ny dragning av vatten samt avloppsrör/golvbrunn ingår ej. Max vikt på befintligt badkar 50kg.

Badrumsmöbler 
Vid upp och/eller nedmontering av spegel, spegelskåp, kommoder eller skåp med elinstallation tillkommer kostnad för elektriker. Befintliga väggar ska vara ordentligt förstärkta (kottlade).

Bergvärmepump
Gäller utbyte av befintlig bergvärmepump.

Transportväg in till plats för den nya bergvärmepumpen samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Den nya bergvärmepumpen placeras på samma plats som den befintliga.

Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga luft/vatten värmepumpen samt installation av den nya.

Fungerande avstängningsventiler mot husets värmesystem samt vatten måste finnas. 

Eventuell ändringsanmälan till kommunen ansvarar du som kund för.

Du som kund ansvarar själv för att den nya bergvärmepumpen är rätt dimensionerad samt passar till ditt hus och befintliga borrhål. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Kostnad för elinstallation tillkommer.

Blandare
Vid byte av blandare ska den befintliga köks- eller tvättställsblandaren vara av ”etthålstyp”. Eventuell ny håltagning ingår ej.

Observera att vid montering av ny köksblandare ska installation ske enligt Säker Vatten (2016:1) 3.7. ”I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.”

Vid utbyte av duschblandare ska den nya duschblandaren monteras på befintlig blandarbricka. Blandarbrickan ska vara av godkänd modell med standardmåtten c/c 160 eller 150 mm.

Vid utbyte av duschblandare med röranslutning c/c 40 mm ska de befintliga rören vara ordentligt klamrade. 

Cirkulationspump
Gäller utbyte av befintlig cirkulationspump. Fungerande avstängningsventiler mot husets radiatorsystem måste finnas. 

Vid injustering används Grundfos App Go Balance. Radiatorsystemet måste vara av 2-rörs typ. Samtliga radiatorer i huset måste ha fungerande ventiler med förinställning.

Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer.

Duschhörn och skärmvägg
Väggarna måste vara raka, ordentligt förstärkta (kottlade) och får inte ha några utanpåliggande rör.

Duschkabin
Ändring eller ny dragning av vatten samt avloppsrör/golvbrunn ingår ej. Tillräckligt utrymme och takhöjd måste finnas. Eventuell inkoppling av el ingår ej.

Expansionskärl
Gäller utbyte av befintligt expansionskärl. Fungerande avstängningsventiler mot husets radiatorsystem måste finnas.

Frånluftsvärmepump
Gäller utbyte av befintlig frånluftsvärmepump.

Transportväg in till plats för den nya frånluftsvärmepumpen samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga frånluftsvärmepumpen samt installation av den nya.

Fungerande avstängningsventiler mot husets värmesystem samt vatten måste finnas.

Du som kund ansvarar själv för att den nya frånluftsvärmepumpen är rätt dimensionerad och passar till ditt hus. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Rengöring samt injustering av ventilationskanaler ingår ej.

Kostnad för elinstallation tillkommer.

Luft/vatten värmepump
Gäller utbyte av befintlig luft/vatten värmepump.

Transportväg in till plats för den nya luft/vatten värmepumpen samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Värmepumpens nya inomhusdel samt utomhusdel (fläkten) placeras på samma plats som den befintliga. Befintligt fundament där utomhusdel placeras måste vara av god kvalitet och tillräckligt stort.

Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga luft/vatten värmepumpen samt installation av den nya.

Fungerande avstängningsventiler mot husets värmesystem samt vatten måste finnas.

Du som kund ansvarar själv för att den nya luft/vatten värmepumpen är rätt dimensionerad och passar till ditt hus. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Kostnad för elinstallation tillkommer.

Varmvattenberedare
Gäller utbyte av befintlig varmvattenberedare. Den befintliga varmvattenberedaren ska vara ansluten underifrån eller från toppen. Omdragning av rör för att flytta på vattenmätare eller andra befintliga komponenter ingår ej.

Transportväg in till plats för den nya beredaren samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga varmvattenberedaren samt installation av den nya.

Vid installation av vägghängd varmvattenberedare ska väggen för montage vara rak och ordentligt förstärkt (kottlad).

Fungerande avstängningsventil till inkommande vattenledning måste finnas.

Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer.

Vattenfelsbrytare
Installationen ska ske på befintligt kopparrör med dimensionen 22 alternativt 28 mm. Fungerande vattenavstängning måste finnas. Eventuell kostnad för isolering och elinstallation tillkommer.

Vattenutkastare
Gäller utbyte av befintlig vattenutkastare. Väggtjocklek får inte överstiga 300 mm. Ny vattenutkastare ansluts mot befintligt kopparrör med dimensionen 15 alternativt 22 mm. 

WC-stol
Vid utbyte av wc-stol ska den gamla wc-stolen vara av golvstående modell och vara ansluten till ett 110 mm golvavlopp. Röret ska vara placerat 8 cm fritt centrum rör från vägg. Kapning av eventuellt gjutjärnsavlopp ingår ej.

Ångerrätt och returvillkor

Vi följer distanshandelslagen vilket innebär att du alltid har rätt att ångra ditt köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar från det att du har tagit emot varan. Du står själv för returkostnaden.

Vill du ångra ditt köp måste du meddela oss detta via mail till kundtjanst@comfort.se. Meddelandet måste klart och tydligt ange vilket köp det rör sig om, ange ordernummer och produkt, och att du ångrar köpet. Vi ber dig notera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

Om du ångrar ditt köp måste du returnera produkten till det Comfortföretag som du har hämtat produkten hos. Du måste returnera produkten utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. För att du ska hinna fullfölja din ångerrätt i tid räcker det med att du returnerar produkten innan ångerfristen gått ut. Produkten bör skickas tillbaka med originalemballage och eventuella transportsäkringar. Produkten som returneras ska vara komplett, vilket innebär att alla delar, tillbehör, bruksanvisningar m.m. ska återsändas till oss.

Du får självklart titta på och undersöka produkten. Tänk då på att hantera produkten varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. En vägledning är att du får hantera produkten som du skulle ha gjort i en butik. Om du hanterat produkten utöver vad som är tillåtet eller om någon del av produkten saknas är du ansvarig för produktens minskade värde och vi förbehåller oss rätten att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskningen.

Vissa av våra varor är för skrymmande för att återsända med postpaket, exempelvis värmepumpar. Kontakta det Comfortföretag som du har haft kontakt med för returleverans. Vänligen notera att det är du som kund som står risken för att varan skadas eller försvinner under returfrakten så vi ber dig överväga om varan bör försäkras samt se till att den är väl emballerad. Du står själv för kostnaden av returfrakten.

Om du vill kan du använda Konsumentverkets returmall.

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller ej tjänster, t ex installationer, som redan utförts och fullgjorts innan ångerfristen löpt ut. Ångerrätten gäller inte heller för varor med bruten plombering som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, t.ex. vissa personvårdsprodukter.

Återbetalning

Om du ångrar ditt köp kommer Klarna att betala tillbaka beloppet du betalat till oss. Om du ångrar köp av en del av de varor du beställt kommer vi att betala tillbaka värdet av varan och eventuella kostnader som är hänförliga till den/de specifika varorna. Vi kommer dock inte att återbetala kostnader för köpet i allmänhet, t ex kostnaden för frakt. Om du ångrar köpet av en vara som är en del av ett paketerbjudande återbetalas det belopp som återstår när köpeskillingen minskas med övriga varors ordinarie pris.

Om du bett att en tjänst, exempelvis installation, ska börja utföras innan ångerfristen löpt ut förbehåller vi oss rätten att ta betalt för eventuellt arbete som hunnit utföras före det att du meddelar oss att du ångrar köpet.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Vi förbehåller oss dock rätten att avvakta återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Beroende på vilken betalningsmetod du använt kommer vi att kreditera din faktura eller återbetala pengarna till det kort från vilket betalningen drogs vid köpet. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

Återbetalning ska ske inom skälig tid, utan onödigt dröjsmål.

Reklamation

Om din vara skulle vara felaktig eller om det uppstått fel vid leverans kan du ha rätt att reklamera ditt köp. Du kan då ha rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Om du anser att en vara eller tjänst är felaktig fyller du i vårt Reklamationsformulär där du tydligt beskriver felet. Fyll även i information om ordernummer och orderdatum om sådant finns.

Tänk på att du måste skicka in din anmälan inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Anmälan som skickas inom två månader efter det att du märkt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du måste senast reklamera felet inom tre år från det att du har tagit emot varan. När du reklamerar en produkt utgår vi från din beskrivning av felet, varför det är viktigt att den är så utförlig som möjligt. Om produkten visar sig vara felfri eller att skadan uppstått p g a yttre åverkan, debiterar vi dig en felsökningsavgift samt eventuell kostnad för frakt.

Vid giltig reklamation står vi för alla dina kostnader, t ex returfrakt, i anledning av reklamationen. Bifoga en kopia på kvittot (om sådant finns) för returfrakten för en så snabb hantering som möjligt.

Kundtjänst

För att få svar på dina frågor kring produkter, leverans- och fraktvillkor, för att ångra eller reklamera ett köp eller för att framföra klagomål eller andra synpunkter så är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på mailadressen kundtjanst@comfort.se.

Reklamationer skickas främst ni via vårt formulär.

Manualer

Produkten åtföljs av en bruksanvisning i fysisk form.

Tvister

Vi strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om en lösning för det fall någonting blivit fel. Kontakta därför gärna din valda Comfort-handlare om du inte är nöjd.

Om en tvist uppstår som vi inte kan lösa tillsammans kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi medverkar vid eventuella förfaranden i Allmänna Reklamationsnämnden och följer deras rekommendationer.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
http://www.arn.se

Vidare kan du kontakta Konsument Europa, en fristående enhet inom Konsumentverket. 
Länk till europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning (ODR); http://ec.europa.eu/odr