Villkor Installerat & Klart

När du beställer Installerat & Klart från Comfort kan du känna dig trygg med att en utbildad fackman utför arbetet. Ett av våra Comfortföretag levererar produkten hem till dig på avtalad tid samt installerar den och forslar bort din gamla produkt. Installation sker på befintligt uttag/koppling. Tänk på att kontrollera att produkten går att bära in/kommer igenom eventuella dörröppningar och passager.

Vid beställning av både produkt för avhämtning och produkt med installation är det normala förfarandet att samtliga produkter levereras hem till dig vid installationstillfället, såvida du inte personligen vill hämta ut produkten utan installation på egen hand. Detta avtalas med valt Comfortföretag.

Följande ingår i Installerat & Klart-tjänsten:

 • Eventuell gammal produkt kopplas bort/demonteras
 • Inbärning av ny produkt till anvisad plats i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om produkten kräver det)
 • Produkten avemballeras
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Bortforsling av emballage
 • Bortforsling av den gamla produkten för återvinning

 

För våra Installerat & Klart-priser gäller följande villkor;

 • att ROT-avdrag medges
 • att det finns fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme
 • att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak
 • att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas – att inga oförutsedda arbeten krävs

Observera att elinstallation inte ingår.

Produktspecifika villkor för Installerat & Klart

Badkar 
Priset gäller ej om golvbrunn måste flyttas. Ändring eller ny dragning av vatten samt avloppsrör ingår ej.

Badrumsmöbler 
Vid upp och/eller nedmontering av spegel, spegelskåp, kommoder eller skåp med elinstallation tillkommer kostnad för elektriker. Befintliga väggar ska vara ordentligt förstärkta (kottlade).

Blandare
Vid byte av blandare ska den befintliga köks- eller tvättställsblandaren vara av ”etthålstyp”. Eventuell ny håltagning ingår ej.

Observera att vid montering av ny köksblandare ska installation ske enligt Säker Vatten (2016:1) 3.7. ”I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.”

Vid utbyte av duschblandare ska den nya duschblandaren monteras på befintlig blandarbricka. Blandarbrickan ska vara av godkänd modell med standardmåtten c/c 160 eller 150 mm.

Vid utbyte av duschblandare med röranslutning c/c 40 mm ska de befintliga rören vara ordentligt klamrade. 

Cirkulationspump
Gäller utbyte av befintlig cirkulationspump. Fungerande avstängningsventiler mot husets radiatorsystem måste finnas. 

Vid injustering används Grundfos App Go Balance. Radiatorsystemet måste vara av 2-rörs typ. Samtliga radiatorer i huset måste ha fungerande ventiler med förinställning.

Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer.

Duschvägg
Väggen måste vara rak, ordentligt förstärkt (kottlad) och får inte ha några utanpåliggande rör.

Expansionskärl
Gäller utbyte av befintligt expansionskärl. Fungerande avstängningsventiler mot husets radiatorsystem måste finnas.

Varmvattenberedare
Gäller utbyte av befintlig varmvattenberedare. Den befintliga varmvattenberedaren ska vara ansluten underifrån eller från toppen. Omdragning av rör för att flytta på vattenmätare eller andra befintliga komponenter ingår ej.

Transportväg in till plats för den nya beredaren samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga varmvattenberedaren samt installation av den nya.

Vid installation av vägghängd varmvattenberedare ska väggen för montage vara rak och ordentligt förstärkt (kottlad).

Fungerande avstängningsventil till inkommande vattenledning måste finnas.

Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer.

Vattenfelsbrytare
Installationen ska ske på befintligt kopparrör med dimensionen 22 alternativt 28 mm. Fungerande vattenavstängning måste finnas. Eventuell kostnad för isolering och elinstallation tillkommer.

Vattenutkastare
Gäller utbyte av befintlig vattenutkastare. Väggtjocklek får inte överstiga 300 mm. Ny vattenutkastare ansluts mot befintligt kopparrör med dimensionen 15 alternativt 22 mm. 

WC-stol
Vid utbyte av wc-stol ska den gamla wc-stolen vara av golvstående modell och vara ansluten till ett 110 mm golvavlopp. Röret ska vara placerat 8 cm fritt centrum rör från vägg. Kapning av eventuellt gjutjärnsavlopp ingår ej.

Klicka här för att spela klippet

Installerat & Klart - en Comfortabel leverans