Comfort

Villkor Installerat & Klart

När du beställer Installerat & Klart från Comfort kan du känna dig trygg med att en utbildad fackman utför arbetet. Ett av våra Comfortföretag levererar produkten hem till dig på avtalad tid samt installerar den och forslar bort din gamla produkt. Installation sker på befintligt uttag/koppling. Tänk på att kontrollera att produkten går att bära in/kommer igenom eventuella dörröppningar och passager.

Vid beställning av både produkt för avhämtning och produkt med installation är det normala förfarandet att samtliga produkter levereras hem till dig vid installationstillfället, såvida du inte personligen vill hämta ut produkten utan installation på egen hand. Detta avtalas med valt Comfortföretag.

Följande ingår i Installerat & Klart-tjänsten:

 • Eventuell gammal produkt kopplas bort/demonteras
 • Inbärning av ny produkt till anvisad plats i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om produkten kräver det)
 • Produkten avemballeras
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Bortforsling av emballage
 • Bortforsling av den gamla produkten för återvinning

 

För våra Installerat & Klart-priser gäller följande villkor;

 • att ROT-avdrag medges
 • att det finns fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme
 • att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak
 • att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas – att inga oförutsedda arbeten krävs

Observera att elinstallation inte ingår.

Produktspecifika villkor för Installerat & Klart

WC-stol
Vid byte av toalett ska den gamla wc-stolen vara golvstående och ha golvavlopp med 8 cm fritt från centrum på golvavloppet till rör eller vägg.

Blandare
Vid byte av blandare ska den befintliga köks- eller tvättställsblandaren vara av ”etthålstyp”.

Observera att vid montering av ny köksblandare ska installation ske enligt Säker Vatten (2016:1) 3.7. ”I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.”

Vid byte av duschblandare ska den befintliga duschblandaren ha svensk standard med c/c 160 mm eller 150 mm.

Vattenutkastare
Gäller skifte av befintlig utkastare. Produkten fungerar inte vid väggtjocklek överstigande 300 mm.

Duschvägg
Väggen måste vara rak och får inte ha några utanpåliggande rör.

Badrumsmöbler 
Vid upp och/eller nedmontering av spegel, spegelskåp, kommoder eller skåp med elinstallation tillkommer kostnad för elektriker.

Badkar 
Priset gäller ej om golvbrunn måste flyttas.

Vattenfelsbrytare
Installationen gäller på befintliga rör med anpassad diameter. Det måste finns tillgänglig vattenavstängning. Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer.

Klicka här för att spela klippet

Installerat & Klart - en Comfortabel leverans