Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1

Fjärås-Bräckaskolan

Projektnummer: 886393

Beställare: Tuve Bygg

Uppdrag: Nybyggnad F3-skola

Projektdata

Byggstart
augusti 2017
Byggkostnad
230-240 Mkr
F - btkn
FJÄRÅS PRÄSTGÅRD 4:1
Byggmånader
31
Entr.form
Partnering
Se alla projekt