Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg, etapp 1

Gärdsåsskolan Hus D och G

Projektnummer: 1348792

Beställare: Tuve Bygg

Uppdrag: Ny- och ombyggnad skola åk 4-9

Projektdata

Byggstart
augusti 2019
Byggkostnad
100-150 Mkr
F - btkn
Kortedala 51:15
Byggmånader
28
Entr.form
Partnering
Se alla projekt