Nybyggnad av grundskola i Göteborg

Glöstorpsskolan

Projektnummer: 1498583

Beställare: PEAB

Uppdrag: Nybyggnad skola åk 4-9

Projektdata

Byggstart
maj 2019
Byggkostnad
250 Mkr
F - btkn
Tuve 53:1
Byggmånader
23
Entr.form
Partnering
Se alla projekt