Nybyggnad av skola och idrottshall i Göteborg

Grevegårdsskolan

Projektnummer: 570487

Beställare: Tuve Bygg

Uppdrag: Nybyggnad F9-skola

Projektdata

Byggstart
april 2016
Byggkostnad
ca 200 mkr
F - btkn
Tynnered 29:4
Byggmånader
26
Entr.form
Utförandeentreprenad
Se alla projekt