Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka

Hede

Projektnummer: 1585362

Beställare: Brixly

Uppdrag: Nybyggnad industri och kontor

Projektdata

Byggstart
augusti 2019
Byggkostnad
0,9 Mkr
F - btkn
Hede 3:140
Byggmånader
0
Entr.form
Entreprenadform okänd
Se alla projekt