Nybyggnad av förskola i Göteborg

Merkuriusgatan 75

Projektnummer: 1472671

Beställare: ABCD Väst AB

Uppdrag: Nybyggnad förskola

Projektdata

Byggstart
juni 2020
Byggkostnad
35 Mkr
F - btkn
Bergsjön 2:8
Byggmånader
17
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt