Nybyggnad av bostäder i Göteborg

Siriusgatan, Gärdsås, Bergsjön område 1, 2, 4, 5, 6 och 7

Projektnummer: 1536894

Beställare: Jålab

Uppdrag: Nybyggnad bostäder ca 300 lägenheter

Projektdata

Byggstart
november 2023
Byggkostnad
150-200 Mkr
F - btkn
Bergsjön
Byggmånader
0
Entr.form
Samverkansentreprenad
Se alla projekt