Nybyggnad av bostäder i Askim, Huvuddel 2 och 3

Sisjödal, lott 13 , 14 och 9

Projektnummer: 1433712

Beställare: Fakta Bygg AB

Uppdrag: Nybyggnad lägenheter

Projektdata

Byggstart
september 2018
Byggkostnad
84 Mkr
F - btkn
KOBBEGÅRDEN
Byggmånader
17
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt