Nybyggnad av ett särskilt/BmSS boende Biskopsgården Göteborg

Södra Långströmsparken

Projektnummer: 921807

Beställare: PJ Bygg AB

Uppdrag: Nybyggnad BMSS- boende

Projektdata

Byggstart
maj 2019
Byggkostnad
10 mkr
F - btkn
Biskopsgården 122:2
Byggmånader
12
Entr.form
Utförandeentreprenad
Se alla projekt