Så funkar kedjan

150 års erfarenhet

När du vänder dig till ett medlemsföretag inom Comfort-kedjan finns
det saker som du alltid kan förvänta dig som kund – professionellt
bemötande, leveranssäkerhet, Comforts ledningssystem och montörer
som samtliga är certifierade i Säker Vatten, och naturligtvis ett genuint
engagemang genom entreprenörskapet och den lokala förankringen.

Samtidigt finns det olikheter mellan medlemsföretagen. Det är bra. När
130 bolag slår sina kloka huvuden ihop blir det en samlad kunskap och
erfarenhet som kan lösa de klurigaste uppdragen. Tillsammans kan vi
ta tillvara på den kunskap som varje medlem har samlat på sig genom
åren. Börjar vi räkna har vi 3150 år i branschen*. Rätt så hisnande siffror.
Det har sin betydelse för det enskilda projektet på orten, men det
har också betydelse när uppgiften sträcker sig över ett större område
och kräver flera medlemmars insats och samverkan.

*Antalet aktiva år för totala antalet medlemmar

 

Sveriges största VVS-installationskedja

Comfort består av 130 medlemsföretag – lokala engagerade entreprenörer med sammanlagt 1800 certifierade montörer – som tillsammans bildar Sveriges största VVS-installationskedja. Våra kunder är bland annat stat, kommuner och byggbolag som anlitar oss för olika former av entreprenad, både rikstäckande och lokalt. Dessutom erbjuder vi service och underhåll. Att anlita ett Comfort-företag ska alltid kännas tryggt och bekvämt, eller som vi säger – Comfortabelt.

Läs mer