Trygghetsgaranti, kontroll och certifieringar

Vi vill att du ska sova tryggt om natten

För att uppfylla våra kunders krav och förväntningar erbjuder vi generösa garantier för allt vi tar oss för, uppdaterade kvalitetssäkringssystem, regelbundna kontroller och certifieringar.

Trygghetsgaranti
Genom att teckna Comforts Trygghetsgaranti behöver du inte oroa dig för höga självrisker eller avskrivningar om du råkar ut för en vatten- eller maskinskada till följd av den VVS-installation som gjorts i ditt hem. Försäkringen gäller i sex år, förutsatt att du har en hem- och villaförsäkring.

Fullständig information om Comforts Trygghetsgaranti hittar du här.


Kvalitetssäkring
Comfortkedjan arbetar efter det gemensamma ledningssystemet CLS 2011 som omfattar rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Systemet följer de senaste internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och de särskilda krav som gäller VVS-branschen. Genom samarbete med Inspecta erbjuds Comfort-medlemmarna också en tredjepartcertifiering inom kvalitet och miljö. Ett stort antal medlemmar är redan, eller är på väg att bli, ISO-certifierade.

För att försäkra oss om att vi arbetar mot satta mål, granskas vårt arbete regelbundet av externa revisorer.

Ladda hem en folder om CLS (PDF)


Certifieringar
Vi uppdaterar våra kunskaper kontinuerligt, vilket bekräftas med certifikat och dokumenterad behörighet. Här är exempel på sådana certifikat och behörigheter:

Säkert vatten
Säker Vatten är ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installationen och produkterna. Nytt prov för att bibehålla certifikatet avläggs vart femte år.

Certifiering i heta arbeten
Heta arbeten är ett certifikat som ger behörighet till Heta arbeten, det vill säga arbeten där man använder arbetsredskap som kan alstra värme. Det händer hela tiden nya saker på området, därför gäller ett certifikat endast i fem år.

Kylcertifiering 
För att kunna erbjuda bästa möjliga service av värmepumpar, låter allt fler medlemsföretag kylcertifiera sin personal. Kylcertifikatet ger installatören behörighet att genomföra läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser.

Svetskompetens 
Många rörsystem med högre tryck och temperatur än normalt, kräver högre kompetens vid svetsning och lödning. En del av Comforts medlemsföretag har denna svets- och gaskompetens.

Gasbehörighet 
För att få svetsa och löda i rör för naturgas, stadsgas, gasol, medicinska gaser och biogas samt ersättningsgaser för dessa, krävs en särskild gasbehörighet. En del av Comforts medlemsföretag har denna svets- och gaskompetens.

Elbehörighet 
Många av Comforts medlemsföretag har även elbehörighet, vilket krävs vid alla elinstallationer.