Vi på Rörledningsfirma B.Erlandsson AB

KARL-JOHAN KJELLNER
VD 
0706 93 86 59
karl-johan.kjellner@djupedalsror.se

 

JÖRGEN SVANSTRÖM
Platschef
0521-26 06 60
0703 21 22 20
jorgen@erlandsson-ror.se

 

LARS-ERIK SVANSTRÖM
Platschef
0521-74 03 32
0703 21 21 60
lasse@erlandsson-ror.se

 

JOHAN WEHLIN
Kalkyl
0701 90 58 67
johan.wehlin@djupedalsror.se

 

CAMILLA PETERSSON
Ekonomi - Administration
0322-62 37 38
ekonomi@erlandsson-ror.se

 

SIMON SVANSTRÖM
Montör

 

NIKLAS JOHANSSON
Montör

 

OSCAR KNUTSSON
Montör

 

RICKARD RUDEBOU
Montör

 

PATRIK BENDALL
Montör

 

LUKAS KNUTSSON
Montör

 

STEFAN LARSSON
Montör