Logotyp

Elinstallation

Våra elektriker utför alla typer av uppdrag – från felsökning och enklare kabeldragning till större totalentreprenader.

Smidig samordning är en av de största fördelarna med att ha flera kompetenser under samma tak. Våra elektriker servar kontinuerligt våra medarbetare på VVS-, ventilations- och driftsidan där oftast någon elinstallation ingår.

Elsäkerhet
Vi fungerar även som bollplank och rådgivare när det gäller elsäkerhet. Att installera jordfelsbrytare är ett enkelt sätt att göra vardagen lite säkrare. När det gäller äldre fastigheter är det alltid klokt att göra en översyn av elsystemet. Många bränder i äldre fastigheter orsakas av ålderstigna, farliga elsystem.