Frånluftsvärme

En frånluftsvärmepump ventilerar ditt hus och återför sedan ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp husets värmesystemet och varmvatten.

Uppvärmningskostnaden kan halveras om du jämför med en traditionell elpanna med maskinell frånluftsventilation. Frånluftsvärme är även ett mycket bra alternativ för dig som inte vill eller får borra på din tomt. Investeringskostnad är lägre än berg- och jordvärme.

Vill du veta mer kontakta oss så berättar vi mer kontakt@ternstedtinvent.se eller 013-10 17 77.