Vattenhusets affärsidé

Vattenhuset affärsidé är att utföra helhetslösningar för tjänster inom vatten och energi inom vattnets kretslopp.

"Tack vare att vi är en del av Comfort, kan vi erbjuda alla förmåner en rikstäckande kedja kan ge."

Engagemang, entreprenörskap, stolthet, lokalkännedom, lojalitet mot trakten och en vilja att göra sitt yttersta. De orden beskriver på pricken var och en av de 130 fristående medlemmar som äger sina företag och som tillsammans utgör och äger Comfort, Sveriges största VVS-kedja.

Per Norman, VD och ägare av Vattenhuset i Borlänge är en av dem. Du som köpare får det bästa av två världar. Engagemang, lokal förankring, bättre priser, den senaste kunskapen, ISO-certifieringar och en logistik som skapar säkra leveranser i rätt tid.

Välkommen att kontakta oss för mer information!