• Sveriges största VVS-kedja
  • Säker vatteninstallation
  • Hemleverans med installation
Comfort

Expansionskärl

Behöver du byta expansionskärl? Ett expansionskärl ska vara dimensionerat så att den maximala expansionsvolymen får plats i kärlet utan att önskat drifttryck överskrids. Tappar det tryck blir resultatet att trycket i ditt värmesystem sjunker. I ett öppet expansionskärl regleras trycket direkt mot systemet med hjälp av en vätskepump vilket gör att expansionskärlet fungerar som ett buffertkärl. Till slutna expansionskärl räknas expansionskärl med förtryck och kompressorstyrt expansionskärl. Comfort erbjuder slutna expansionskärl från 8-25 liter. Är du osäker på dimensioneringen hjälper vi dig gärna med allt från rådgivning till färdig installation.
  • Kategori
  • Varumärke
  • Yta
  • Egenskap