Expansionskärl

Expansionskärl används i värme- och kylsystem för att ta upp expansionen av vattnet och ska vara dimensionerat så att den maximala expansionsvolymen får plats i kärlet utan att önskat drifttryck överskrids.

 

Vi hjälper gärna till med rådgivning och installation! Läs mer om vår tjänst Installerat & klart!

Kategori
Varumärke
Yta
Egenskap

Alla värmeanläggningar innehåller ett expansionskärl för att ta upp vattnets volymökning som sker när temperaturen ökar.

 

Det finns två typer av expansionskärl, öppna och slutna. Att tänka på vid de olika varianterna:

Öppet
Det öppna expansionskärlet är en behållare som placeras i värmesystemets högsta punkt, oftast på vinden. En säkerhetsventil bör installeras för att förhindra eventuella frysskador. Ett öppet expansionskärl är att föredra vid vedeldning.

 

Slutet
I en anläggning med ett slutet expansionskärl skall minst en typprovad säkerhetsventil finnas och vara placerad på förbindelseledningen mellan panna och expansionskärl. Fungerande avstängningsventiler mot husets radiatorsystem måste finnas.

 

Att välja rätt kärl är en förutsättning för att systemet ska fungera optimalt. Oberoende av hur din anläggning ser ut så har vi kunskapen och produkterna för att hjälpa dig att hitta rätt.
Ring Comfort om du vill prata expansionskärl.

 

Ett expansionskärl ska vara dimensionerat så att den maximala expansionsvolymen får plats i kärlet utan att drifttrycket överskrids. Tappar det tryck blir resultatet att trycket i ditt värmesystem sjunker. I ett öppet expansionskärl regleras trycket direkt mot systemet med hjälp av en vätskepump vilket gör att expansionskärlet fungerar som ett buffertkärl. Till slutna modeller räknas kärlet med förtryck och kompressorstyrt expansionskärl.

 

Våra slutna expansionskärl på e-handeln kommer från Altech och håller en hög kvalitet och hållbara under lång tid.