Vattensäkerhet

Vattenskador uppstår ofta helt tyst och osynligt, då vattnet ofta sugs upp av materialet runt omkring vattenläckan. Det är först när skadan redan blivit omfattande man upptäcker den. Därför rekommenderar vi att man sätter in en vattenfelsbrytare i hemmet.

Kategori
Varumärke
Yta
Egenskap

Vattenfelsbrytaren har även en övervakande funktion via tryck-och/eller flödesmätning i kombination med tid och övervakar därför hela tappvattenstystemet inklusive den utrustning som är inkopplad. Vid en skada larmar den direkt samt stänger av vattnet så att skadan på din fastighet minimeras.